Undersøgelser

Undersøgelser2019-01-25T14:16:31+00:00

Blodprøver

Hos lægen eller på laboratorium
Du kan typisk få taget dine blodprøver i klinikken efter aftale. Det kræver tidsbestilling hos  det ansatte personale. I nogle tilfælde, henviser vi dig til et af Region Hovedstadens Laboratorier. Se steder og tidspunkter på: Laboratorium

Hjemmeblodtryksmåling

Ca. en ud af 10 personer, får målt for højt blodtryk hos lægen, selvom de ikke har blodtryksforhøjelse. Det kaldes White Coat Hypertension.
White Coat hypertension kan opdages ved, at du måler dit blodtryk derhjemme. Er dit blodtryk normalt hjemme, kan du undgå at komme i unødvendig behandling. Vi har derfor et blodtryksapparat, som du kan låne med hjem i et par dage efter aftale.
Link til vejledning og skema til udfyldelse ved hjemmeblodtryksmåling: Skema hjemmeblodtryk

Urinundersøgelser

Har vi mistanke om betændelse i urinveje, kan vi lave en urinundersøgelse i klinikken.

Sådan foregår urinundersøgelsen i klinikken

  • På toilettet findes plastikkrus og klister etikette.
  • Skriv CPR-nummer, Dit navn, dato og klokkeslæt på etiketten som klistres på plastikkruset.
  • Mænd: Træk forhuden tilbage.
  • Først lades en portion i toilettet for at skylle urinrøret.
  • Herefter opsamles 10-20 ml urin i plastikkruset.
  • Vandladningen færdiggøres i toiletkummen.
  • Plastikkrus med urin stilles i skab lige overfor toilettet

På den måde, får vi det mest korrekte resultat.

Hvis du tager urinprøven hjemme

Urinen  afleveres hurtigst muligt. Stil den i køleskab, hvis du ikke afleverer den indenfor en time fra vandet er ladt. Brug urinprøveglas, som du køber på apoteket eller får udleveret i klinikken. I klinikken kør sygesikringskortet i gennem kortlæseren og sæt urinprøven med navn, CPR-nummer, dato og klokkeslæt i det lille hvide skab med det røde knap udenforfor toilettet.   Svar får Du pr. mail eller ved at ringe i lægens telefontid.

 

Lungefunktionsundersøgelse

Både børn og voksne kan få fortetaget en lungefunktionsundersøgelse med henblik på at diagnosticere eller følge astma, rygerlunger (KOL) og andre lungesygdomme. Lægen foreslår ofte undersøgelsen ved langvarig hoste, åndenød eller hvis du ryger.
Du skal bestille tid til undersøgelsen, som udføres af klinikkens ansatte personale (tidsbestilling).

Nedenfor er et link til youtube.dk hvor man kan se en lille informationsvideo om undersøgelsen. Husk vi udfører undersøgelsen i vores klinik.

Infovideo lungefunktionsundersøgelse

Værd at vide:

 • Første gang du undersøges, måler vi din lungefunktion.
 • Er din lungefunktion nedsat, måler vi hvor meget din lungefunktion forbedres, efter at du har inhaleret luftvejsudvidende medicin.
 • Har vi mistanke om astma, der udløses af fysisk aktivitet, kan du blive bedt om at løbe en tur. Herefter gentages undersøgelsen.
 • Har du anfaldsvis åndenød og vi mistænker astma, kan undersøgelsen på klinikken være normal. Her vil det være en stor hjælp at låne/købe en såkaldt peakflowmeter. Med den kan du selv måle din lungefunktion, når du få anfald og efter inhalation af astmamedicin.